Niniejsza strona służy do wyszukiwania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP), Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) oraz etykiet CPR dla wyprodukowanych przez Technokabel S.A. kabli i przewodów. Prosimy o wprowadzenie numer wyrobu (Indeks LN z etykiety) lub numeru Deklaracji (DoP) celem pobrania odpowiedniego dokumentu. Numer wyrobu znajduje się w karcie katalogowej. Indeks LN znajduje się na etykiecie dołączonej do każdego wyrobu, natomiast numer DoP znajduje się na wygenerowanej etykiecie CPR.

Wyszukiwanie etykiety CPR dla wyrobuWyszukiwanie DOP lub KDWUWyszukiwanie DOP i KDWU po numerze wyrobu